99 Names Of ALLAH

Sponsored Links

99 ALLAH Names with English Translation, Description and Benefit of ALLAH Names. This is much Beneficial in your daily life Routine. Kindly Share This Website to all other Muslims

 1. Allah – اللہ
 2. AR-RAHMAN – الرحمن
 3. AR-RAHÎM – الرحيم
 4. AL-MALIK – الملك
 5. AL-QUDDÛS – القدوس
 6. AS-SALÂM – السلام
 7. AL-MU’MIN – المؤمن
 8. AL-MUHAYMIN – المهيمن
 9. AL-AZIZ – العزيز
 10. AL-JABBÂR – الجبار
 11. AL-MUTAKABBIR – المتكبر
 12. AL-KHÂLIQ – الخالق
 13. AL-BÂRI – البارئ
 14. AL-MUSAWWIR – المصور
 15. AL-GHAFFÂR – الغفار
 16. AL-QAHHÂR – القهار
 17. AL-WAHHÂB – الوهاب
 18. AR-RAZZÂQ – الرزاق
 19. AL-FÂTTAH – الفتاح
 20. AL-ALÎM – العليم
 21. AL-QÂBID – القابض
 22. AL-BÂSIT – الباسط
 23. AL-KHÂFID – الخافض
 24. AR-RÂFI – الرافع
 25. AL-MUIZZ – المعز
 26. AL-MUZILL – المذل
 27. AS-SAMÎ – السميع
 28. AL-BASÎR – البصير
 29. AL-HAKAM – الحكم
 30. AL-ADL – العدل
 31. AL-LATÎF – اللطيف
 32. AL-KHABÎR – الخبير
 33. AL-HALÎM – الحليم
 34. AL-AZIM – العظيم
 35. AL-GHAFÛR – الغفور
 36. ASH-SHAKÛR – الشكور
 37. AL-ÂLI – العلي
 38. AL-KABÎR – الكبير
 39. AL-HAFÎZ – الحفيظ
 40. AL-MUQÎT – المقيت
 41. AL-HASÎB – الحسيب
 42. AL-JALÎL – الجليل
 43. AL-KARÎM – الكريم
 44. AR-RAQÎB – الرقيب
 45. AL-MUJÎB – المجيب
 46. AL-WASÎ – الواسع
 47. AL-HAKÎM – الحكيم
 48. AL-WADÛD – الودود
 49. AL-MAJÎD – المجيد
 50. AL-BÂITH – الباعث
 51. ASH-SHAHID – الشهيد
 52. AL-HAQQ – الحق
 53. AL-WAKIL – الوكيل
 54. AL-QAWÎ – القوى
 55. AL-MATÎN – المتين
 56. AL-WALÎ – الولى
 57. AL-HAMÎD – الحميد
 58. AL-MUHSÎ – المحصى
 59. AL-MUBDÎ – المبدئ
 60. AL-MUÎD – المعيد
 61. AL-MUHYÎ – المحيى
 62. AL-MUMÎT – المميت
 63. AL-HAYY – الحي
 64. AL-QAYYÛM – القيوم
 65. AL-WAJÎD – الواجد
 66. AL-MAAJÎD – الماجد
 67. AL-WAHID – الواحد
 68. AS-SAMAD – الصمد
 69. AL-QÂDIR – القادر
 70. AL-MUQTADIR – المقتدر
 71. AL-MUQADDIM – المقدم
 72. AL-MU’AKHKHIR – المؤخر
 73. AL-AWWAL – الأول
 74. AL-ÂKHIR – الأخر
 75. AZ-ZÂHIR – الظاهر
 76. AL-BÂTIN – الباطن
 77. AL-WÂLI – الوالي
 78. AL-MUTÂ’ALI – المتعالي
 79. AL-BARR – البر
 80. AT-TAWWÂB – التواب
 81. AL-MUNTAQIM – المنتقم
 82. AL-’AFUW – العفو
 83. AR-RA’ÛF – الرؤوف
 84. MÂLIK-UL-MULK – مالك الملك
 85. DHÛL-JALAL-WAL-IKRAM – ذو الجلال و الإكرام
 86. AL-MUQSIT – المقسط
 87. AL-JAME’ – الجامع
 88. AL-GHANÎ – الغنى
 89. AL-MUGHANÎ – المغنى
 90. AL-MÂNI – المانع
 91. AD-DÂRR – الضار
 92. AN-NÂFI – النافع
 93. AN-NÛR – النور
 94. AL-HÂDÎ – الهادي
 95. AL-BADÎ – البديع
 96. AL-BÂQÎ – الباقي
 97. AL-WÂRITH – الوارث
 98. AR-RASHÎD – الرشيد
 99. AS-SABÛR – الصبور

99 beautiful names of Allah with meaning and wazaif that you can read daily to reap benefits of both this world and the hereafter.

Back to top button